Historik

1 9 7 2 - 2 0 2 2 

 

Felicitas är det latinska ordet för lycka - ett passande namn på vår fristående, blandade kammarkör från Helsingborg!


Felicitas bildades år 1972 av Per Nyrén och består idag av ca 20 rutinerade korister. Per ledde kören i nästan 40 år och arrangerade en stor del av repertoaren. Den 24 januari 2010 dirigerade han Felicitas för sista gången och sedan dess har kören letts av flera duktiga kördirigenter – de senaste 6 åren av Marie Nanor, kyrkomusiker i Raus församling.


Felicitas har framfört många av de stora verken, såsom Ramirez’ Misa Criolla, Händels Messias och Mozarts Requiem. Ett av de mest dramatiska ögonblicken i körens historia var då ett våldsamt åskväder slog upp kyrkdörrarna i exakt samma ögonblick som Mozarts Dies Irae, Domens dag, startade.


Repertoaren har varit omväxlande och kören har ibland musicerat med fina jazzmusiker som Jazzin’ Jacks, Lars Brogård, Bo Stief, Aage Tanggaard, Lars Sjösten och Steve Dobrogosz.

 

Felicitas har deltagit i körtävlingar och gjort ett antal resor tillsammans, bl.a. till London där kören fick sjunga i St. Pauls Cathedral.


Från och med januari 2022 leds Felicitas av Johan-Magnus Sjöberg, tonsättare, organist, körpedagog och körledare. Johan-Magnus har bland annat varit musikkonsulent i Lunds stift och lärare på Malmö Musikskola, där han undervisade i ämnet kördirigering. Han har lett Lunds Akademiska kör och varit förbundsdirigent i Sveriges kyrkosångförbund.

 

I år fyller Felicitas 50 år och det vill vi fira på det bästa sätt vi kan tänka oss – med en jubileumskonsert!