Historik

1 9 7 2 - 2 0 2 2 

 

Felicitas är det latinska ordet för lycka - ett passande namn på vår fristående, blandade kammarkör från Helsingborg!


Felicitas bildades för 50 år sedan av Per Nyrén, som ledde kören i nästan 40 år och arrangerade en stor del av repertoaren. Den 24 januari 2010 dirigerade han Felicitas för sista gången.


Kören har framfört många av de stora verken, såsom Ramirez’ Misa Criolla, Händels Messias och Mozarts Requiem. Ett av de mest dramatiska ögonblicken i körens historia var då ett våldsamt åskväder slog upp kyrkportarna i exakt samma ögonblick som man började sjunga Mozarts Dies Irae, Domens dag.


Repertoaren har varit omväxlande och kören har ibland musicerat med fina jazzmusiker som Jazzin’ Jacks, Lars Brogård, Bo Stief, Aage Tanggaard, Lars Sjösten och Steve Dobrogosz. Felicitas har deltagit i körtävlingar och gjort ett antal resor tillsammans, bl.a. till London där kören fick sjunga i St. Pauls Cathedral.


Idag har Felicitas äran att dirigeras av Sofia Bengtsson, pianist och musiklärare från Stockholm, som tidigare lett bl.a. Södertälje Kammarkör och After Eight från Helsingborg.